با ما تماس بگیرید

26852447

اساتید منتخب معلم نو


اساتید منتخب معلم نو
نام و نام خانوادگی : اساتید منتخب معلم نو آخرین مدرک تحصیلی : دکترا نام رشته تحصیلی : تمامی رشته های نظری محل تحصیل: تهران
اساتید منتخب معلم نو شامل :
_بهترین مدرسان دروس در سطح کشوری
_برترین طراحان سوال های امتحانی و کنکور
_دارای مدرک های فوق لیسانس و دکترا
دوره های اساتید منتخب معلم نو